Management for hire


Aqua Consulting kan assistere deg med markedsutvikling og salg innen akvakultur. Et nyetablert selskap kan ha nytte av å ta inn eksterne ressurser til å se på organisasjonen og planen fremover. Når man starter opp nytt firma, kommer fra en annen sektor, eller fra utlandet, kan Aqua Consulting assistere med å starte opp et kontor, gjerne som interim daglig leder eller å assistere i ansettelsesprosess av nye medarbeidere. Med et salgs- og markedsrelatert fokus kan Aqua Consulting assistere dere på veien videre.