Salg


Aqua Consulting har et bredt nettverk innen akvakultur, og kompetanse innen salg av laks og hvitfisk, salg av tjenester innen IT og tekniske løsninger og erfaring med kreditt, toll og logistikk innen oppdrett. Gjennom å bruke Aqua Consulting får man tilgang til en konsulent med salgs bakgrunn og bransjeerfaring i en kort periode for å få i gang salg, prøve ut produktet eller tjenesten i markedet - uten å måtte ansette i en sårbar tidlig fase. En ansettelse er dyrt, og kan være uhensiktsmessig i starten. Bistand fra Aqua Consulting kan være en god løsning for å få i gang salgsprosesser.