Management for hire


Aqua Consulting kan assistere deg med markedsutvikling og salg innen akvakultur. Et nyetablert selskap kan ha nytte av å ta inn eksterne ressurser til å se på organisasjonen og planen fremover. Med et salgs- og markedsrelatert fokus kan Aqua Consulting assistere dere på veien videre.