Markedsutvikling


Trenger ditt firma hjelp til markedsutvikling? Aqua Consulting hjelper både gründerselskaper og etablerte bedrifter med dette. I en oppstartsfase er det mye som skal på plass, og alle i bedriften må ha mange ulike roller samtidig. Tiden strekker ikke alltid til, og viktige oppgaver blir nedprioritert. Salg og markedsføring blir en av mange oppgaver, og kanskje har man har ikke alltid tid eller erfaring med salg. Her kan Aqua Consulting bidra. Lei en konsulent med salgsbakgrunn og bransjeerfaring i en kort periode for å få i gang salg, prøve ut produktet eller tjenesten i markedet - uten å måtte ansette flere i organisasjonen. En ansettelse er dyrt, og kan være uhensiktsmessig i starten. Bistand fra Aqua Consulting kan være en god løsning for å få i gang salgsprosesser. Aqua Consulting har bred kunnskap om selskaper og prosjekter i bransjen, og kan peke vei til gode samarbeidspartnere for din bedrift.