Lump fish shed made in Norway results in 50% reduction in sea lice.


SeaNest gir bedre levevilkår for rensefisk, er bedre for miljøet og gir bedre arbeidshverdag for deg.

HABITAT FOR RENSEFISK

SeaNest av Estro

SeaNest gir bedre levevilkår for rensefisk, er bedre for miljøet og gir bedre arbeidshverdag for deg.

SeaNest er et rensefiskskjul som gir rensefisk gode forhold. Ikke bare er dette lovpålagt, men når rensefisken har gode levevilkår får man også en mer effektiv lusebekjempelse i merden.

SeaNest er utviklet med et materiale som gjør det enkelt for rensefisken å feste seg og gir rensefisken nødvendig hvile.

SeaNest er designet som et kompakt foldesystem som strekker 10 meter dypt når det er i bruk i merden og bygger mindre enn en halv meter i sammenslått tilstand.

SeaNest er derfor enkel å rengjøre, frakte, lagre og ikke minst sette ut og ta inn fra merden.

SeaNest er bygget for å skape et bedre miljø for rensefisk og unngå marin forsøpling. Derfor har SeaNest ingen løse plastdeler og tilfører ingen kjemikalier i sjøen.