Full internet coverage under water


Internett har endret livene våre. Men hva med de 71% av jorden som er dekket av vann?

Internett-dekningen under vann har vært så godt som ikke-eksisterende. Dette har selskapet W•SENSE nå gjort noe med, og leder et stort paradigmeskifte. Selskapet er nå klare for en ny pilot i Norge.

Aqua Consulting ser frem til å arbeide med dette revolusjonerende prosjektet. Ta gjerne kontakt med Madeleine Aksdal om du vil vite mer!